Google
Medisch en Farmaceutisch Museum de Griffioen

Stichting Medisch en Farmaceutisch Museum

"De Griffioen"  25 jaar!

In het oude centrum van Delft aan de Koornmarkt is een unieke verzameling oude medische en verpleegkundige instrumenten te zien. Dit in combinatie met een historische apotheek en een kamer gewijd aan Delftenaar Reinier de Graaf. De collectie geeft een prachtig beeld van de ontwikkeling in de geneeskunde. De collectie is samengebracht door broer en zus Griffioen, de oprichters van het museum.

Zondagmiddag 1 oktober was het museum weer geopend voor individuele bezoekers. Ter gelegenheid van de start van de Maand van de Geschiedenis in Delft waren de gidsen van het museum gekleed in historische kostuums en verpleegstersuniformen (zie foto).
De volgende openstelling voor individuele bezoekers zal zijn op zondag 7 januari van 13 tot 16.30 uur. De toegangsprijs is 5 euro pp.

Omdat de collectie een specialistisch karakter heeft, is het museum verder uitsluitend geopend op afspraak voor groepen vanaf ca. 10 personen, van maandag tot en met zondag, zowel overdag als 's avonds.

Op 17 juni werd in het centrum voor Farmaceutisch Erfgoed in Urk het boek 'Van gildekast tot schoenendoos' ten doop gehouden. Dit fraai gei´llustreerde boek van Raymond van der Ham en Annette Bierman geeft een overzicht van de geschiedenis van simpliciaverzamelingen in Nederland. De collectie in Delft bevat een tiental voorbeelden, vele te bewonderen in een speciale vitrine. In de TV-uitzending Vroege Vogels van dinsdag 28 november werd het boek besproken op locatie in het museum (zie ook onderstaande link).

Simpliciakast

De Stichting 'De Griffioen', opgericht in 1989,rekent het tot haar taak het medisch cultureel erfgoed voor de toekomst te bewaren,te beschrijven,te conserveren, zo nodig te restaureren en waar mogelijk te exposeren. Het museum bezit een verzameling historische medische instrumenten, een hoeveelheid verpleegkundige gebruiks-voorwerpen, een oude apotheek en een bibliotheek. Soms zijn er thema-tentoonstellingen op andere locaties.
De ontwikkeling op het gebied van de gezondheidszorg gaat snel.
Tegenwoordig ligt de nadruk op efficiency en veiligheid, terwijl vroeger veel waarde werd gehecht aan schoonheid. Tijdens de rondleidingen wordt de nadruk gelegd op de ontwikkeling van het instrument en het contrast tussen historisch en modern. Het ontwikkelingsproces wordt duidelijker door een mondelinge uitleg. Daarom is het museum op afspraak toegankelijk voor groepen van ca.10-20 personen, voor een rondleiding van 1 tot 1,5 uur. De prijs bedraagt €90,- voor maximaal 20 personen voor toegang en rondleiding. Voor extra deelnemers geldt €5,-p.p. Zie hierna voor een aanvraagformulier.

Openingstijden

Rondleidingen worden gegeven op afspraak voor groepen vanaf ca. 10 personen, van maandag tot en met zondag, zowel overdag als 's avonds. Tijdens de rondleiding wordt zo mogelijk een op de groep gerichte toelichting gegeven. U kunt een bezoek aanvragen via de link hieronder naar het aanvraag formulier.

Er zijn ook mogelijkheden uw bezoek te combineren met een stadswandeling. Bij zo'n wandeling wordt vooral aandacht besteed aan de medische en sociale aspecten van de Delftse binnenstad. Voor een afspraak zie www.gildedelft.nl onder Themawandelingen of www.happydaytours.nl onder Stadswandelingen voor groepen.
Contactadres:
Koornmarkt 66
2611 EJ Delft.
e-mail: info@griffioen.biz

ING Bankrekening: NL28INGB 0659 3407 20