Google
Medisch en Farmaceutisch Museum de Griffioen

Stichting Medisch en Farmaceutisch Museum

"De Griffioen"  25 jaar!

In het oude centrum van Delft aan de Koornmarkt is een unieke verzameling oude medische en verpleegkundige instrumenten te zien. Dit in combinatie met een historische apotheek en een kamer gewijd aan Delftenaar Reinier de Graaf. De collectie geeft een prachtig beeld van de ontwikkeling in de geneeskunde. De collectie is samengebracht door broer en zus Griffioen, de oprichters van het museum.

Eens per kwartaal, meestal de eerste zondag, is het museum geopend voor individuele bezoekers van 13 tot 16.30 uur. De toegangsprijs is 5 euro pp. Noteer dus zondag 1 juli en zondag 7 oktober vast in uw agenda!
Omdat de collectie een specialistisch karakter heeft, is het museum verder uitsluitend geopend voor rondleidingen op afspraak voor groepen vanaf ca. 10 personen, van maandag tot en met zondag, zowel overdag als 's avonds.
Zie onderaan deze pagina voor prijzen en een aanvraagformulier.

Op de foto ziet u de gidsen bij een speciale gelegenheid in de maand van de geschiedenis, gekleed in oude uniformen.

Zo af en toe wordt de collectie uitgebreid met nieuwe voorwerpen. Een van de laatste aanwinsten is een miniatuurapotheek, afkomstig van een farmaceutische groothandel.

Het museum bevat onder meer een groot aantal zogenaamde simpliciaverzamelingen, de grootste in een fraaie kast. In de TV-uitzending Vroege Vogels van dinsdag 28 november 2017 kwamen deze uitgebreid in beeld.

Simpliciakast

De Stichting 'De Griffioen', opgericht in 1989,rekent het tot haar taak het medisch cultureel erfgoed voor de toekomst te bewaren,te beschrijven,te conserveren, zo nodig te restaureren en waar mogelijk te exposeren. Het museum bezit een verzameling historische medische instrumenten, een hoeveelheid verpleegkundige gebruiks-voorwerpen, een oude apotheek en een bibliotheek. Soms zijn er thema-tentoonstellingen op andere locaties.
De ontwikkeling op het gebied van de gezondheidszorg gaat snel.
Tegenwoordig ligt de nadruk op efficiency en veiligheid, terwijl vroeger veel waarde werd gehecht aan schoonheid. Tijdens de rondleidingen wordt verteld over de geschiedenis van de geneeskunde en de instrumenten die daarbij werden gebruikt. De getoonde voorwerpen zeggen meer bij een mondelinge uitleg. Daarom is het museum op afspraak toegankelijk voor groepen van ca.10-20 personen, voor een rondleiding van 1 tot 1,5 uur. De prijs bedraagt €90,- voor maximaal 20 personen voor toegang en rondleiding. Voor extra deelnemers geldt €5,-p.p. Zie hierna voor een aanvraagformulier.Er zijn ook mogelijkheden uw bezoek te combineren met een stadswandeling. Bij zo'n wandeling wordt vooral aandacht besteed aan de medische en sociale aspecten van de Delftse binnenstad. Voor een afspraak zie www.gildedelft.nl onder Themawandelingen of www.happydaytours.nl onder Stadswandelingen voor groepen.


Contactadres:
Koornmarkt 66
2611 EJ Delft.
e-mail: info@griffioen.biz

ING Bankrekening: NL28INGB 0659 3407 20