Google
Medisch en Farmaceutisch Museum de Griffioen

Stichting Medisch en Farmaceutisch Museum

"De Griffioen"  25 jaar!

In het oude centrum van Delft aan de Koornmarkt is een unieke verzameling oude medische en verpleegkundige instrumenten te zien. Dit in combinatie met een historische apotheek en een kamer gewijd aan Delftenaar Reinier de Graaf. De collectie geeft een prachtig beeld van de ontwikkeling in de geneeskunde. De collectie is samengebracht door broer en zus Griffioen, de oprichters van het museum.

Omdat de collectie een specialistisch karakter heeft, is het museum uitsluitend geopend op afspraak voor groepen vanaf ca. 10 personen, van maandag tot en met zondag, zowel overdag als 's avonds.

Simpliciakast

De Stichting 'De Griffioen', opgericht in 1989,rekent het tot haar taak het medisch cultureel erfgoed voor de toekomst te bewaren,te beschrijven,te conserveren, zo nodig te restaureren en waar mogelijk te exposeren.
De ontwikkeling op het gebied van de gezondheidszorg gaat snel. Kennis en inzicht van de moderne technieken zijn van grote invloed geweest op de ontwikkeling van het medisch instrumentarium. Tegenwoordig ligt de nadruk op efficiency en veiligheid, terwijl vroeger veel waarde werd gehecht aan schoonheid. Het museum bezit een verzameling historische medische instrumenten, een hoeveelheid verpleegkundige gebruiks-voorwerpen, een oude apotheek en een bibliotheek. Soms zijn er thema-tentoonstellingen op andere locaties.
In het museum wordt tijdens de rondleidingen in het bijzonder de nadruk gelegd op de ontwikkeling van het instrument. Het contrast van historisch en modern is goed zichtbaar en het ontwikkelingsproces wordt duidelijk door een mondelinge uitleg. Daarom is het museum op afspraak toegankelijk voor groepen van ca.10-20 personen, voor een rondleiding van 1 tot 1,5 uur. De prijs bedraagt €90,- voor toegang en rondleiding.

Openingstijden

Omdat de collectie een specialistisch karakter heeft, is het museum alleen geopend op afspraak voor groepen vanaf ca. 10 personen, van maandag tot en met zaterdag, zowel overdag als 's avonds. Tijdens de rondleiding wordt een persoonlijke toelichting gegeven.
U kunt een bezoek aanvragen via de link hieronder naar het aanvraag formulier.

Nieuw! U kunt uw bezoek nu ook combineren met een stadswandeling van het Gilde Delft. Bij zo'n wandeling wordt vooral aandacht besteed aan de medische en sociale aspecten van de Delftse binnenstad. Voor een afspraak zie www.gildedelft.nl onder Themawandelingen
Contactadres:
Koornmarkt 66
2611 EJ Delft.
e-mail: info@griffioen.biz

ING Bankrekening: NL28INGB 0659 3407 20